Οικομουσείο Κρήτης

logo_white_small

Οικισμοί

Η ενότητα “Οικισμοί” σχεδιάστηκε με γνώμονα τη συγκέντρωση των σημείων ενδιαφέροντος και πόρων που άπτονται των στοιχείων που σχετίζονται με τους οικισμούς (εσωτερικά ή εξωτερικά) και κάθε είδους παραδοσιακή τέχνη.

Τα αντίστοιχα σημεία ενδιαφέροντος αφορούν, μεταξύ άλλων, σε θέση οικισμών, ένταξη στο περιβάλλον, κτίσματα με αρχιτεκτονική ενδιαφέρον, δρόμους, μονοπάτια, κλπ.