Οικομουσείο Κρήτης

Τι είναι το "Οικομουσείο";

Το Ανοικτό Οικομουσείο Σητείας, ως ανοιχτός χώρος επιχειρεί:

 

  • να διατηρήσει και να προβάλει το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα του Δήμου
  • να λειτουργήσει ως αφηγηματικός πυλώνας όσον αφορά το φυσικό τοπίο, την ιστορία και τον τοπικό πολιτισμό

 

Το Οικομουσείο Σητείας αποτελεί μια νέα πολιτιστική δομή του Δήμου Σητείας με σκοπό την ανάδειξη του πολιτισμού του πολυτιμότερου δέντρου της κρητικής γης, της ελιάς, και των προϊόντων της. Βασίζεται στην καινοτόμα ιδέα της διασύνδεσης ενός επισκέψιμου κλειστού εκθεσιακού χώρου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος με υπαίθρια και αστικά τοπόσημα της περιβάλλουσας περιοχής του Δήμου Σητείας.

 

Το Οικομουσείο (ως κτίριο αλλά και ως ζωντανός οργανισμός) θα λειτουργήσει ως πυρήνας για την παρουσίαση του παραδοσιακού πολιτισμού, ο οποίος αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη σύγχρονη ζωή της πόλης της Σητείας και της ευρύτερης περιοχής αλλά και θα συνδεθεί με το πολιτισμικό και φυσικό απόθεμα της ανατολικής Κρήτης, αναδεικνύοντας ολιστικά τη Σητεία ως Πόλη του Ελαιολάδου.