Οικομουσείο Κρήτης

Ομάδα εργασίας

Για το σχεδιασμό και την πρόταση δημιουργίας του Ανοικτού Οικομουσείου Σητείας συνεργάστηκε πλειάδα επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων του εταίρου (υπό κατασκευή).

 

Συντονιστής:

 • Υπό κατασκευή

 

Βοηθός Συντονιστή:

 • Υπό κατασκευή

 

Βασικός Επιστημονικός Συνεργάτης/ Εμπειρογνώμονας:

 • Γεώργιος Πετράκης, Δρ. Αρχιτέκτονας – Χωροτάκτης υπεύθυνος τη μουσειολογική μελέτη και το σχεδιασμό θεματικών διαδρομών (petrakisgiorgis@gmail.com)

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες/ Εμπειρογνώμονες:

 • Υπό κατασκευή

 

 

Ο Εταίρος (υπό κατασκευή) για τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του Ανοικτού Οικομουσείου Μαραθάσας Λεμεσού συνεργάστηκε με τους εταίρους:

 

 • Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ ΠΘ) -Δ4 (rurlab@uth.gr) με τους Επιστημονικοί Συνεργάτες/ Εμπειρογνώμονες:

 

  • Στυλιανός Κουζελέας, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Δρ Αρχιτέκτονας, συνεργάτης με εξειδίκευση στην ανάπτυξη διαδραστικών ψηφιακών απεικονίσεων. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη της διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας με διαδραστικές πολυμεσικές αναπαραστάσεις των σημείων ενδιαφέροντος με γεωγραφική αναφορά, διαδραστική πολυμεσική χαρτογράφηση των θεματικών διαδρομών και ανάπτυξη εφαρμογών διαδραστικών κινησιοχαρτών, σύνδεση με εφαρμογή χαρτογράφησης (stelios_kouzeleas@yahoo.fr).

 

  •  Φαρασλής Ιωάννης, Ε.ΔΙ.Π., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Περιβάλλοντος, συνεργάτης Δρ. Περιβαλλοντολόγος με εξειδίκευση στην ψηφιακή απεικόνιση και χαρτογράφηση. Παροχή δεδομένων πακέτου εργασίας, δημιουργία εφαρμογής χαρτογράφησης (faraslis@.uth.gr).
 •  
  •  Γούσιος Δημήτρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δρ. Γεωγράφος-Χωροτάκτης, με εξειδίκευση στην εδαφική ανάπτυξη αγροτικών περιοχών (dngoussios@gmail.com).
 •  
  • Γάκη Δήμητρα, Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δρ. Γεωργο-οικονομολόγος, με εξειδίκευση στην ανάπτυξη και διαχείριση αγροτικών περιοχών -εδαφική ανάπτυξη (dimgaki@hotmail.com)

 

 • Εταίρος (υπό κατασκευή) – με τους Επιστημονικοί Συνεργάτες/ Εμπειρογνώμονες
  • Επιστημονικός συνεργάτης, (υπό κατασκευή)
  1.