Οικομουσείο Κρήτης

logo_white_small

Φύση – Αγροτικό τοπίο

Η ενότητα “Φύση – Αγροτικό τοπίο” σχεδιάστηκε με γνώμονα τη συγκέντρωση των σημείων ενδιαφέροντος και πόρων που άπτονται των στοιχείων που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και το αγροτικό τοπίο.

Τα αντίστοιχα σημεία ενδιαφέροντος αφορούν, μεταξύ άλλων, σε δάση, σε κοιλάδες, σε αναβαθμίδες, στο υγρό στοιχείο (ποτάμια, ρυάκια, κλπ), σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις αγροδιατροφικών προϊόντων και σε βασικά σημεία θέασης.