Οικομουσείο Κρήτης

Σκοπός - Στόχοι

Σκοπός

 

Το Ανοικτό Οικομουσείο της Σητείας είναι μια καινοτόμος πρωτοβουλία στον τομέα του πολιτισμού, του εναλλακτικού τουρισμού και δη του τουρισμού υπαίθρου και του οικοτουρισμού, που εστιάζει στη συνεργασία των συνιστωσών της τοπικής κοινωνίας, και δη των κατοίκων του Δήμου Σητείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, λειτουργώντας ως ιστορικός θεματοφύλακας για την τοπική ιστορία, αξιοποιώντας ως πόρους το ανθρωπογενές και το φυσικό τοπίο, και λαμβάνοντας το θέμα του από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου. Στο πλαίσιο αυτό η διερεύνηση και διαβεβαίωση ότι τόσο το Ανοικτό Οικομουσείο της Σητείας αυτό καθαυτό όσο και ό,τι απορρέει από τις δράσεις του, θα παραμείνει και θα συνεχίσει να εξελίσσεται ως οικοσύστημα

 

Στόχοι

 

  • Στρατηγικός Στόχος 1 Ανάδειξη, προβολή και προώθηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του Δήμου Σητείας

 

  • Στρατηγικός Στόχος 2 Ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, της συμμετοχής και της συνέργειας και ενίσχυση του εθελοντισμού

 

  • Στρατηγικός Στόχος 3 Προώθηση των νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού (Τουρισμός Υπαίθρου, Οικοτουρισμός) και διασύνδεση φυσικών και πολιτιστικών πόρων με την τουριστική προσφορά (βιώσιμος τουρισμός υψηλής προστιθέμενης αξίας).