Οικομουσείο Κρήτης

slider1
Οικομουσείο Σητείας
Παλαίκαστρο, κοινότητα Νομού Σητείας στο Δήμο Σητείας Κρήτης
slider2
Οικομουσείο Σητείας
Μονή Τοπλού Νομού Σητείας στο Δήμο Σητείας Κρήτης
slider3
Οικομουσείο Σητείας
Παραλία Χιονάς, Παλαίκαστρο του Νομού Σητείας στο Δήμο Σητείας Κρήτης
slider4
Οικομουσείο Σητείας
Κοινότητα Μαρωνιάς, Κοιλάδα Μαρωνιάς του Νομού Σητείας στο Δήμο Σητείας Κρήτης
previous arrow
next arrow

Sitia's Ecomuseum

Ανοικτό Οικομουσείο Σητείας

Το Ανοικτό Οικομουσείο Σητείας Κρήτης λειτουργεί στο βορειοδυτικό, νοτιοδυτικό, νότιο και ανατολικό τμήμα της Σητείας και βασίζεται στην ιδέα διασύνδεσης τοπικών δραστηριοτήτων, πολιτιστικού και γεωφυσικού περιβάλλοντος καθιστώντας την περιοχή ελκυστική ως εναλλακτικό τουριστικό αλλά και εκπαιδευτικό προορισμό.

Our goal

Αναπαράσταση Οικομουσείου Σητείας

Στόχος της Αναπαράστασης του Οικομουσείου Σητείας είναι να αναδείξει πιλοτικά με τρόπο γλαφυρό, κατανοητό και λειτουργικό τόσο το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής, όσο και τους αντίστοιχους γαιότοπους. Στην υπηρεσία αυτού του σκοπού, έχει αναπτυχθεί μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα που συνεισφέρει στην οπτική και χωρική αντίληψη των επισκεπτών μέσω διαδραστικών πολυμεσικών αναπαραστάσεων σημείων ενδιαφέροντος με γεωγραφική αναφορά, διαδραστικών θεματικών διαδρομών, πολυμεσικών κινησιοχαρτών και διαδραστικών 3Δ χαρτογραφήσεων.

Ενεργή συμμετοχή

Εγγραφές και συνδρομές μελών στο Οικομουσείο