Οικομουσείο Κρήτης

logo_white_small

Μονοπάτια – Εκδρομικοί χώροι

Η κατηγοριοποίηση της Χωρικής ενότητας “Μονοπάτια – Εκδρομικοί χώροι” σχεδιάστηκε με γνώμονα τη συγκέντρωσή των σημείων ενδιαφέροντος και πόρων που άπτονται των στοιχείων που σχετίζονται με μονοπάτια, φυσικές διαδρομές και κατάλληλους χώρους για εκδρομές.
Τα αντίστοιχα σημεία ενδιαφέροντος αφορούν, μεταξύ άλλων, σε φυσικά ή τεχνητά μονοπάτια στο φυσικό περιβάλλον, σε εκδρομικούς χώρους αναψυχής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κλπ.